گزارش روند و نتايج ارزيابي پژوهشگران و فناوران برتر استان يزد در سال 1393

مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري به تشریح چگونگی انتخاب پژوهشگران برتر استان پرداخت.

به گزارش اداره کل روابط عمومي استانداري يزد، "سيد مجتبي حسيني پور" در گفتگو با خبرنگار اتاق خبر استانداری یزد، روند بررسي و ارزيابي پژوهشگران و فناوران برتر استان در سال 1393 را تشريح نمود.
مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري بيان کرد: در جلسات متعدد كميته علمي ارزيابي پژوهشگران و فناوران، ابتدا جهت شناسايي بهتر افراد برتر استان در عرصه پژوهش و فناوري، فعالين اين عرصه به 7 گروه مجزا تفكيك شدند و سپس با تعيين كميته هاي سه نفره ارزيابي براي هرگروه، وظيفه شاخص سازي، تنظيم فرم امتيازدهي، بررسي مستندات و شناسايي نفرات برتر در هر گروه به كميته سه نفره مربوطه واگذار گرديد.
وی افزود: بر اين اساس كميته هاي سه نفره با تشكيل جلسات فشرده كاري و با درنظر گرفتن آيين نامه ابلاغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و لحاظ نمودن تفاوت نسبي در نوع فعاليت پژوهشگران و فناوران، فرايند انتخاب افراد برتر را طراحي و بعد از بررسي مدارك و مستندات ارائه شده، نفرات برتر هر گروه را انتخاب نمودند.
"سيد مجتبي حسيني پور" نتيجه ارزيابي هاي صورت گرفته در گروه هاي هفت گانه را به شرح ذيل اعلام نمود.
اسامي پژوهشگران و فناوران برتر استان يزد در سال 1393 در گروه هاي هفت گانه:
1- اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها
• آقاي بيژن دواز (عضو هيئت علمي دانشگاه يزد)
• آقاي محمد مظلوم اردكاني (عضو هيئت علمي دانشگاه يزد)
• آقاي حسن مظفري خسروي (عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد)

2- اعضاء هيئت علمي و پرسنل مراكز و شركت هاي پژوهشي
• خانم ليلا شريفي (سازمان جهاد دانشگاهي يزد)
• آقاي جلال برخورداري (مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي يزد)
• آقاي محمدحسن رحيميان (مركز ملي تحقيقات شوري)

3- پرسنل دستگاه هاي اجرايي
• خانم محبوبه دهواري (دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد)
• آقاي ابوالفضل شرافت (شركت برق منطقه اي يزد)
• آقاي مرتضي بيطرف ثاني (دانشگاه جامع علمي كاربردي استان)
• خانم طيبه منتظري (اداره كل آموزش و پرورش استان)

4- پژوهشگران حوزه فرهنگي
• خانم اعظم مقيمي (سازمان جهاد دانشگاهي يزد)
• آقاي علي سالك (حوزه علميه يزد)

5- فناوران و نوآوران
• آقاي علي امير ارجمند
• آقاي محمدعلي زارع طزرجاني
• آقاي محمدحسين دهقان دهنوي

6- شركت هاي دانش بنيان و فنآور
• شركت محيا پرداز يزد (آقاي محمدرضا سلطاني)
• شركت درخشان صنعت ايساتيس (آقاي مجتبي ايزدي)
• شركت پارسان الكترونيك پيشرو (آقاي سيد امين درخشان)

7- شركت ها و كارخانجات داراي واحد تحقيق و توسعه (R&D) موفق
• شركت فولاد آلياژي ايران (آقاي سيد علي آذربادگان)
• گروه توليدي يزد بسپار (آقاي محمدتقي شهوازيان)
• شركت صنايع يزد پوليكا (آقاي عباسعلي متوسليان)

لازم به ذكر است در مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر استان كه در تاريخ 20 آذر در محل دانشگاه يزد برگزار گرديد،‌ استاندار يزد از پژوهشگران و فناوران برتر استان تقدير و لوح سپاس و تنديس مراسم را به ايشان اهداء نمود.

 

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات