با حضور مدير كل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري برگزار شد؛

سومين نشست از مجموعه كارگاه هاي اموزشي ارزيابي عملكرد سال 93

سومين نشست از مجموعه كارگاه هاي اموزشي ارزيابي عملكرد سال 93 با حضور مدير كل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري يزد برگزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "سيد حسن سالاري" روز پنج شنبه 11 دي ماه در اين جلسه كه با موضوع "خدمات عمومي در فضاي رقابتي" در محل سالن بنياد نخبگان استان و با حضور 100 نفر از رابطان دستگا ه هاي اجرايي برگزار شد، با تاكيد بر ضرورت پيگيري نقشه راه اصلاح نظام اداري بر اهميت بهره گيري هرچه كاملتر از فرصت هاي اموزشي فراهم شده توصيه نمود.
مدير كل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري با اشاره به دو كارگاه قبلي كه با استقبال و باز خورد خوب نمايندگان دستگاه هاي اجرايي برگزار شده بود، هدف از اين جلسات را ارتقاي دانش و مهارت كارشناسان تخصصي ادارات استان بيان كرد.
نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در اين جلسه ضمن اشاره به مقررات مربوط به نظام مديريت قيمت تمام شده و بودجه ريزي عملياتي، نكات كاربردي در پياده سازي اين برنامه ها را ياداوري كرد.
"ابراهيم صادقي" همچنين روش هاي استاندارد سازي خدمات در بخش عمومي را تشريح نمود.
مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري و همچنين نماينده ذيحسابان استان هم گزارش مختصري از اقدامات انجام شده در سطح استان براي استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي و مديريت قيمت تمام شده ارائه كردند.
در ادامه شركت كنندگان در اين دوره كه كارشناسان بودجه و همچنين كارشناسان ارزيابي عملكرد ادارات استان بودند، پرسش و نظرات خود را بيان كردند.
همچنين نمايندگاني از دو اداره كل استاني گزارشي از اقدامات خود در اين زمينه را براي ديگر حاضران تشريح كردند.

 

مطالب مرتبط

شما نقش لازم برای دسترسی به این پرتلت را ندارید
افزودن نظرات