دیدار علی اکبر عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با دکتر پناهی زاده از سازمان تامین اجتماعی کشور 

در این دیدار در خصوص مشارکت سازمان تامین اجتماعی کشور در امر ساخت بیمارستان شهرستان مروست مورد پیگیری و تاکید جدی قرار گرفت.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات