معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:

تشكل ها بايد اين اطمينان را داشته باشند كه در چارچوب قوانين و ضوابط مي توانند فعاليت كنند

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: متاسفانه در طي سال هاي گذشته با توجه به بي توجهي به فعاليت سازمان هاي مردم نهاد و خود سانسوري كه بعضاً تشكل ها به خاطر فضاي سياسي و اجتماعي دچار آن شده بودند، اكنون نيازمند يك اطمينان بخشي به اين تشكل ها هستيم.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "محمد علي طالبي" ظهر پنج شنبه 11 دي ماه در اختتاميه نشست ملي مشاركت هاي نهادمند اجتماعي كه در سالن باقر العلوم (ع) دانشگاه شهيد صدوقي (ره) يزد برگزار شد با اشاره به صحبت هاي فرماندار يزد در خصوص فعاليت هاي سال 77 و 78، اظهار داشت: نقش بسيار برجسته تيمي كه امروز در وزارت كشور وجود دارند غير قابل انكار است، آقاي مير باقري، مشكيني و محبوبي، كساني كه حق بسيار بزرگي به گردن سازمان هاي مردم نهاد كشور دارند به خاطر اينكه بستر فعاليت سازمان هاي مردم نهاد مخصوصا حوزه جوانان در ان سال ها گذاشته شد و در زماني كه در كشور بسياري از ادرات و سازمان هاي دولتي با مفهوم تشكل غير دولتي بيگانه بودند.
وي افزود: دوستاني كه در استانداري ها و فرمانداري ها آن موقع مشغول بودند، قطعا تاييد مي كنند كه جا انداختن مفهوم سازمان هاي مردم نهاد و كاركردهاي آن و اينكه بايد به عنوان شريك دولت در خيلي از امور حضور داشته باشند، مشكل بود.
طالبي ادامه داد: ما امروز اين انتظار را داريم كه با حضور افراد مذكور در وزارت كشور با آن عقبه بسيار خوبي كه در بحث سازمان هاي مردم نهاد در فعاليتشان وجود دارد، براي عبور تشكل هاي غير دولتي از فضاي فعلي كمك بكنند، زيرا متاسفانه در طي سال هاي گذشته بي توجهي به فعاليت سازمان هاي مردم نهاد و خود سانسوري كه بعضا تشكل ها به خاطر فضاي سياسي و اجتماعي دچار آن شده بودند، نيازمند يك اطمينان بخشي به اين تشكل ها است.
وي ادامه داد: هم تشكل ها بايد اين اطمينان را داشته باشند كه در چارچوب قوانين و ضوابط مي توانند فعاليت داشته باشند و هم مسئولين ما، مديران و فرمانداران و ديگر مسئولين كشور در سطح ملي و استاني اين اطمينان را داشته باشند كه مي توانند به تشكل هاي مورد حمايت خود بها بدهند.
اين مقام مسئول گفت: تشكل ها با آن چيزي كه تا امروز از خود نشان دادند، فعال و پويا خواهند بود و اميدوارم با كمك هم شرايط بسيار خوبي را براي فعاليت سازمان هاي مردم نهاد طي سال هاي آينده رقم بزنيم.
مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز در اين نشست ملي با تشكر از حاضرين به دليل طراوتي كه در ادارات و رسانه هاي استان بوجود آوردند، گفت: مستحضر هستيد كه اين برنامه به صورت متناظر در ساير دستگاه ها نيز در حال برگزاري است.
"مجيد جواديان زاده" خواستار استمرار اين امر شد و پيشنهاد كرد: اگر بتوانيم در حوزه هاي اجتماعي استان ها را ماموريت محور كنيم، نتيجه بهتري رقم خواهد خورد.
وي افزود: چند استان كه زمينه هاي لازم را دارند در حوزه آسيب هاي اجتماعي و در ساير حوزه ها اين مهم در آن ها اتفاق بيافتد تا از پراكنده كاري جلوگيري شود.

 

sGotasvv hmnnnh 01.jpg sGotasvv hmnnnh 02.jpg sGotasvv hmnnnh 03.jpg sGotasvv hmnnnh 04.jpg

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات