روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

گزارش تصویری از آئین افتتاحیه دبستان 12 کلاسی اندیشه شهر یزد