مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار:

محسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سیاست‌گذاری و مهندسی محیط کسب و کار اتباع خارجی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: مهندسی محیط کسب و کار اتباع خارجی به این معناست که در محیط کسب و کار این گروه از شاغلان تأثیر گذار باشیم و بازار کار غیر ایرانی را مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم به دلیل عدم وجود اطلاعات و سیاست گذاری لازم، ذهنیت‌ها در خصوص استفاده از نیروی کار غیر ایرانی دچار اشتباه است. در حال حاضر اتباع غیرایرانی بخشی از بازار کار ایران هستند و عدم حضور آنها ممکن است تأثیرات منفی در اقتصاد داشته باشد. به دلیل اینکه اگر این افراد نباشند در مؤلفه‌های تولید تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش قیمت می‌شود. به عنوان مثال در بخش ساختمان بخش زیادی از نیروی کار ما افغان هستند که وقتی نیاز به کار این افراد وجود داشته باشد و در قبال آن نیز عرضه پایین باشد، طبیعتاً موجب افزایش دستمزد و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، از اجرای طرح آمایش چهاردهم اتباع خارجی از خردادماه خبر داد و افزود: طرح آمایش حدود ۲ ماه زمان می‌برد. ضمن اینکه همزمان پروانه‌های موقت کار همراه با کارت اقامت توزیع خواهد شد. امسال نیز سیاست ما بر این است که از طریق خوداظهاریِ نیروی کار در زمان مراجعه برای دریافت پروانه کار بتوانیم واقعیت‌های بازار کار خود را شناسایی کنیم.

ابراهیمی همچنین درباره جدیدترین آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور گفت: به دلیل اینکه در دو سال گذشته پروانه کار به دلایلی به صورت دقیق توزیع نشده است آمار جدیدی از وضعیت آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه آخرین آمار از میزان اشتغال اتباع خارجی در کشور مربوط به سال ۹۴ است که بر اساس این آمار ۳۶۰ هزار پروانه کار موقت برای نیروی کار افغان صادر شده افزود: امسال با هماهنگی و هم افزایی با وزارت کشور تحت برنامه‌های کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی بنا داریم اطلاعات خوبی از اشتغال اتباع خارجی در کشور جمع‌آوری کنیم.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با بیان اینکه در طرح آمایش، میزان نیروی کاری که به صورت مجاز در کشور فعالیت می‌کنند به روز رسانی می‌شود، ادامه داد: این آمار می‌تواند در برنامه ریزی و سیاست گذاری‌های بازار کار اتباع خارجی در آینده مؤثر باشد.

ابراهیمی تاکید کرد: بعد از اجرای طرح آمایش سیاست ما این است که محیط کسب و کار را به شکلی که فضای تولید تسهیل شود، مهندسی کنیم تا بهره وری مناسب و بهینه از نیروی کار غیر ایرانی در کشور داشته باشیم.