روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

در آغاز نشست مدیر ارشد هماهنگی دفتر مرکزی سازمان ریلیف اینترنشنال در تهران باتفاق مسئول پیگیری فعالیتها در استان یزد ، گزارشی از نحوه فعالیت ، جامعه هدف و استان هایی که  سازمان ریلیف اینترنشنال در آنها فعالیت دارد، ارائه نمودند.

سپس سعید پرویزی ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط سازمان ریلیف اینترنشنال در استان بر تداوم این همکاریها تاکید نمود . وی همچنین به مسولیت سازمانهای بین المللی در انعکاس مطلوب حمایت ها و کمک های جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان در سطح جامعه جهانی اشاره کرد  و تصریح نمود: طی قریب به 40 سال حضور اتباع خارجی در ایران ، خدمات بسیار ارزنده و بعضا بی نظیری به افراد و خانوارهای آوارگان و پناهندگان ارائه شده که از جمله میتوان به فرمان مقام معظم رهبری درخصوص بهره مندی فرزندان اتباع خارجی غیرمجاز ساکن در ایران از امکانات آموزشی مدارس کشور درسطوح مختلف اشاره نمود.

در پایان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد بر اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای جامعه اتباع خارجی ساکن در استان بمنظور کاهش فاصله های فرهنگی و افزایش همزیستی مسالمت آمیز جامعه مهاجرین و انصار تاکید و در این راستا خواستار کمک و حمایت سازمانهای بین المللی گردید.