اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

نشست تحلیل و بررسی مسائل اتباع خارجی در استان با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد برگزار شد.

سعید پرویزی در این نشست به خدمات خوب و ارزنده جمهوری اسلامی ایران به اتباع و پناهندگان خارجی مقیم ایران اشاره کرد و گفت ایران و تراز بسیار خوبی در حمایت از پناهندگان خارجی در سطح بین المللی قرار دارد که می توان استان یزد را نیز از استان های پیشرو در امر قلمداد نمود.
  به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، به منظور  تحلیل و بررسی مسائل اتباع خارجی و ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه ها و سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران در ساماندهی امور اتباع خارجی در استان  ، نشست تحلیل و بررسی مسائل اتباع خارجی در استان با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط و اعضای کارگروه فرعی اتباع خارجی به ریاست مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، برگزار گردید.
 
در این جلسه مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد به ضرورتهای اتخاذ شیوه های مناسب در خصوص ساماندهی امور اشتغال و اسکان اتباع مجاز و نیز اقدامات مناسب برای جلوگیری و کاهش  تردد و حضور اتباع غیر مجاز استان یزد اشاره کرد و  اظهار داشت: تاکید مدیریت ارشد و همه مسئولین استان بر ساماندهی امور اتباع خارجی است .
 
سعید پرویزی در این نشست به خدمات خوب و ارزنده جمهوری اسلامی ایران به اتباع و پناهندگان خارجی مقیم ایران اشاره کرد و گفت ایران و تراز بسیار خوبی در حمایت از پناهندگان خارجی در سطح بین المللی قرار دارد که می توان استان یزد را نیز از استان های پیشرو در امر قلمداد نمود.
در ادامه این نشست نمایندگان دستگاه های ذیربط به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات مرتبط در امر ساماندهی اتباع خارجی پرداختند.