روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی:

ملاقات مردمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد

ديدار مردمي ابوالفضل خوشنويس مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد يكشنبه مورخ ١٤٠٠/١٢/١٥ از ساعت ٩ صبح تا ١٢ در محل اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي برگزار مي گردد.                  

ملاقات مردمي با مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد        

 به اطلاع مي رساند در راستاي پاسداشت حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع ، ديدار مردمي ابوالفضل خوشنويس مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد يكشنبه مورخ ١٤٠٠/١٢/١٥ از ساعت ٩ صبح تا ١٢ در محل اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي برگزار مي گردد.                          

روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد