روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛
باحضور جمعی از علما، بزرگان، ریش سفیدان و اقشار مختلف مهاجرین و پناهندگان خارجی استان یزد، طی مراسم بزرگداشت یاد و نام حضرت امام خمینی(قدس سره) و شهدای قیام خونین پانزدهم خرداد را برگزار گردید.
 
در این مراسم علمای شیعه و سنی اتباع خارجی به ایراد سخن پرداخته و بر نقش وحدت بخش اندیشه های متعالی حضرت امام (ره) و اقدامات ارزنده نظام جمهوری اسلامی ایران در اتحاد مسلمانان جهان تاکید و همچنین از خدمات ایران به پناهندگان خارجی و کمک های بشردوستانه به اقشار مختلف و نیازمند، تشکر و تقدیر نمودند.