روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

به گزراش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در نشست مشترک با دهشیری رئیس کل دادگستری استان ضمن قدردانی از عملکرد خوب دادگستری درخصوص بررسی راههای تعاملات بهتر قضایی در حوزه اتباع خارجی گفتگو کردند.

پرویزی ضمن تقدیر از زحمات مجموعه دادگستری در حوزه ساماندهی اتباع خارجی اظهار داشت :خوشبختانه دادگستری استان کما فی السابق همکاری خوب و تعامل مطلوبی با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی داشته است.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  درادامه بر ضرورت توجه بیشتر به کاهش جرائم اجتماعی اتباع بیگانه  تأکید کرد و افزود : تامين امنيت و تحكيم نظم و اجراي قانون از مهمترين اركان ثبات و سلامت يك نظام اجتماعي وسياسي است و نقش نهادهاي تامين كننده مانند دادگستری در این خصوص به حدي است كه بدون وجود آن، بقاي جامعه سالم ممكن نخواهد بود.