مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، "ناصر دهقانی" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان در ابتدای این نشست گفت: لزوم همکاری دستگاه های ذی ربط در سامان دهی و فراهم نمودن امکانات برای  اتباع و مهاجرین خارجی در مهمانشهر انصار تفت  ضروری به نظر می رسد .
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ادامه داد: در این راستا و با توجه به مشکلات در تامین آب آشامیدنی مورد نیاز برای این مهمانشهر امیدواریم با همکاری شهرداری و آبفا شاهد اقدامات مناسبی در این زمینه باشیم.
"سعید پرویزی" مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد نیز در این جلسه گفت: سال گذشته در شهرستان پیرامون موضوع سامان دهی اتباع نشست هایی برگزار و تصمیماتی اتخاذ شد و امیدواریم در سال جاری این مصوبات اجرایی شود.
پرویزی خاطر نشان کرد: یکی از مصوبات ، عدم بکارگیری اتباع غیرمجاز در واحدهای تولیدی بود که مصرر هستیم این مصوبه در سال جاری اجرایی شود.
مدیرکل امور اتباع و مهاجریت خارجی استان تصریح نمود: فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز در مهمانشرانصار تفت ضروری به نظر می رسد و یکی از مهمترین زیرساخت ها ، تامین آب آشامیدنی بهداشتی است که نیاز است با همکاری شهرداری، آبفا و شبکه بهداشت و درمان این اتفاق میسر گردد.
پرویزی در پایان افزود: با فراهم نمودن زیرساخت ها اتباع در مهمانشهر تفت اسکان خواهند یافت و در سطح شهر شاهد حضور آنان نخواهیم بود.
در این جلسه تصمیماتی درباره چگونگی تامین آب آشامیدنی بهداشتی برای مهمانشهر تفت اتخاذ شد.