مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در دیدار با فرماندار اردکان مطرح کرد:

ساماندهی وضعیت اسکان اتباع خارجی مستقر در مهمانشهر اردکان در دستور کار برنامه های فرمانداری قرار گیرد.

.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد " سعید پرویزی " در دیدار با فرماندار شهرستان  اردکان به تشریح وضعیت و اقدامات انجام شده در حوزه اتباع خارجی مقیم شهرستان اردکان پرداخت . وی با اشاره به كمبود فضای مهمان‌شهر فعلی ، قدمت ساختمانهای مسکونی و ضرورت ارائه خدمات معیشتی، از شهابی زاد  درخواست نمود تا ساماندهی وضعیت اسکان اتباع خارجی را در دستور کار برنامه های خود قرار دهد.


در ادامه فرماندار اردکان ضمن تشکر از حضور پرویزی و پیگیری ساماندهی امور اتباع شهرستان ، به تاریخچه پیگیری موضوع مهمانشهر از  سالیان قبل اشاره نمود و افزود : از لحاظ مهندسی در محل فعلی مهمان‌شهر اردکان نمی‌توان کاری انجام داد و با عنایت به ضرورت تامین امنیت جانی و مالی ساکنین مهمانشهر و نیز همسایگان مجاور این شهرک ، ضروریست موضوع انتقال مهمان‌شهر به مکان جدید هرچه سریعتر پیگیری و اجرایی گردد. وی همچنین به آمادگی شهرستان و دستگاههای اجرایی برای همکاری در فراهم نمودن زیرساختهای لازم در مهمانشهر جدید اشاره نمود.

در پایان این نشست ، مقرر گردید  تا زمان اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی با مقامات مربوطه و شروع عملیات اجرایی مهمانشهر جدید، حتی الامکان تسهیل در امر معیشت ساکنین مهمانشهر فعلی توسط دستگاههای خدمت رسان شهرستان مد نظر قرار گیرد.