روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي يزد؛

به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي يزد، با توجه به شیوع ویروس کرونا و در راستای رفع کمبود ماسک ،کارگاه تولید ماسک به همت اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري يزد و با همت پناهندگان ساكن در مهمانشهر صحابه اردكان راه‌اندازی شده است.

و تا كنون بيش از ٥ هزار ماسك به صورت خيري توليد و در بين ساكنين سه مهمانشهر اتباع خارجي استان توزيع شده است.