دیدار مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد با دکتر دهشیری ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، محسنی راد که مناسبت انتصاب جدید دکتر دهشیری به ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان صورت گرفت ضمن تبریک مسئولیت جدید گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه و از همکاری و مساعدت‌های بسیار خوب وی تقدیر و تشکر شد. دکتر دهشیری نیز با تاکید به سوء استفاده های قانونی و نیاز تجدید نظر در بعضی از قوانین و پیشنهاد هماهنگی با استانهای همجوار در راستای وحدت رویه و هم افزایی نمودند.