روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛
جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر یزد، با حضور رییس شورای اسلامی شهر یزد، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری یزد، اعضای محترم کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد و معاون مسکن و شهرسازی استان،  آموزش و راه اندازی مرکز خدمات چند منظوره فرهنگی آموزشی برای ارتقا دانش و افزایش تعاملات اجتماعی بین اتباع خارجی و شهروندان یزدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر همکاری شهرداری و سازمان فرهنگی در ارائه آموزش و راه اندازی این مرکز تاکید و تصمیماتی جهت تسریع این امر اتخاذ شد.
 
اختصاص زمین (حدود 1000 مترمربع)جهت ساخت مرکز مذکور و نیز واگذاری مکان مناسب بصورت موقت تا ساخت مرکز از جمله مصوبات این جلسه بود.