روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

جلسه بررسی مشکلات محله اسکان شهر یزد

در این بازدید از خیرین و مسئولین موسسه نسیم اسکان تقدیر و همچنین 1000 بسته معیشتی که با همکاری خیرین و دستگاه های دولتی فراهم شده بود توزیع گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد جلسه بررسی مشکلات محله اسکان شهریزد  با حضور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار یزد ، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و جمعی از مسئولین شهرستان و استان برگزار شد  .

 در این بازدید از خیرین و مسئولین موسسه نسیم اسکان تقدیر و همچنین 1000 بسته معیشتی که با همکاری خیرین و دستگاه های دولتی فراهم شده بود توزیع گردید