مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در جلسه شورای اسلامی شهر یزد مطرح کرد:

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد،"سعید پرویزی" در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد و با دعوت ریاست این شورا ، به تشریح اقدامات این اداره کل در ساماندهی اتباع خارجی مقیم بافت تاریخی پرداخت. وی با اشاره به تعداد زیادی از اقدامات صورت گرفته درخصوص ساماندهی سکونت اتباع در بافت تاریخی، ‌اظهار کرد:‌ تعامل بین بخشی در حوزه ساماندهی اتباع خارجی ضروری است.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با اشاره به برنامه های تدوین شده برای ساماندهی اسکان اتباع خارجی  ، اجرای کامل آنها را منوط به همگرایی و هم افزایی همه دستگاهها از جمله فرمانداری ، شورای شهر ، شهرداری ناحیه تاریخی، نیروی انتظامی ، میراث فرهنگی ، ثبت اسناد و املاک و سایر ارگانهای ذیربط دانست.

وی در پایان ، آمادگی کامل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری برای همکاری با شورای شهر یزد در تهیه طرح جامع ساماندهی امور اتباع خارجی را اعلام نمود.