روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد ،پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی اجرایی اتباع خارجی به ریاست سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و با حضور اعضاء کمیته در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برگزار شد.
سعید پرویزی در ابتدای جلسه با اشاره به اقدامات مثبتی که در سالجاری در جهت بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی اتباع خارجی صورت گرفته است خواستار همکاری و تعامل کلیه دستگاه های متولی در اینخصوص شد.
ایشان  با بیان اینکه آموزش‌ موضوعات فرهنگی در بین جامعه اتباع خارجی در کاهش آسیب های اجتماعی و تسهیل زمینه بازگشت پناهندگان تاثیرگذار است ، اظهار داشت: لازم است بستری فراهم گردد تا از حضور اتباع خارجی در ایران بعنوان یک فرصت موثر در جامعه بهره گرفته شود .
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد در ادامه  به خدمات خوب و ارزنده جمهوری اسلامی ایران به اتباع و پناهندگان خارجی مقیم ایران اشاره  کرد و گفت : ایران از تراز بسیار خوبی در حمایت از پناهندگان خارجی در سطح بین المللی قرار دارد.
وی به برخی جشنواره های فرهنگی – هنری ، راه اندازی مرکز فرهنگ بین الملل برای گروه ها و اقشار مختلف اتباع خارجی، برگزاری جلسات استانی ، منطقه ای و ملی برای ایجاد وحدت رویه در بین دستگاه های خدمت رسان در آینده نزدیک خبر داد .