به گزارش روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

اولین جلسه کارگروه ساماندهی اتباع خارجی در سال 1399 با حضور کلیه اعضاء برگزار شد

در این جلسه موضوعات مختلفی جهت پیشبرد برنامه های ساماندهی اتباع در سطح استان و رفع مشکلات پرونده برخی افراد مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، اولین جلسه کارگروه ساماندهی اتباع خارجی در سال 1399 با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.
در این جلسه موضوعات مختلفی جهت پیشبرد برنامه های ساماندهی اتباع در سطح استان و رفع مشکلات پرونده برخی افراد مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
در ادامه مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد به ضرورتهای اتخاذ شیوه های مناسب درخصوص ساماندهی امور اشتغال و اسکان اتباع مجاز و نیز اقدامات مناسب برای جلوگیری و کاهش تردد و حضور اتباع غیرمجاز در استان اشاره نمود و خواستار برگزاری مداوم کارگروه ساماندهی امور اتباع خارجی شد.
در پایان از اعضای این کارگروه در سال گذشته همکاری و همفکری ارزنده ای داشتند ، توسط سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد تقدیر و تشکر بعمل آمد.