روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛
با پیگیری‌های بعمل آمده توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، یک دستگاه همودیالیز پیشرفته و یک دستگاه فریزر 30- درجه مخصوص نگهداری واکسن کرونا از محل کمک های بین المللی تامین و به دانشگاه علوم پزشکی استان تحویل تا مورد بهره برداری گروه هدف در استان قرار گیرد.
 
این تجهیزات پزشکی به ارزش 5 میلیارد ریال از سوی سازمان بین المللی ریلیف اینترنشنال به شبکه بهداشت و درمان استان اهدا شده و مراسم تحویل آن‌ها با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.