اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد: طرح پیش ثبت نام تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی مزدوج با مردان خارجی در پنل سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به آدرس ذیل  در منوی فرم قابل قابل دسترس و ثبت نام می باشد لذا لازم است متقاضیان دارای واجد شرایط نسبت به ثبت نام اولیه در آدرس مشخص شده  اقدام نمایند.

www.bafia.ir