سعید پرویزی در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تاکید کرد :

آموزش های فنی و حرفه ای ، راهی مطمئن برای معیشت پایدار پناهندگان است.

دوره های آموزش فنی و حرفه ای پناهندگان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ، سعید پرویزی با بیان اینکه آموزش‌های مهارتی در تامین معاش و تسهیل زمینه بازگشت پناهندگان تاثیرگذار است، اظهار داشت: لازم است بستری فراهم گردد تا از حضور اتباع خارجی در ایران بعنوان یک فرصت موثر در نشاط و پویایی اقتصادی بهره گرفته شود . وی افزود : آموزش‌های مهارتی، زمینه ساز حضور مفید اتباع خارجی در  ایران و عامل مثبت در میل به بازگشت آنان به موطن اصلی خود می باشد.

وی در این دیدار به خدمات خوب و ارزنده جمهوری اسلامی ایران به اتباع و پناهندگان خارجی مقیم ایران اشاره  کرد و گفت : ایران از تراز بسیار خوبی در حمایت از پناهندگان خارجی در سطح بین المللی قرار دارد.

گفتنی است براساس تفاهم نامه سه جانبه بین کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت کشور ، از سال 1389 تاکنون آموزش های مهارتی به اتباع خارجی در ایران ارائه می گردد.