اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

گزارش تصویری از توزیع محلول ضد عفونی در بین اقشار آسیب پذیر اتباع خارجی

تعداد 1100 عدد محلول ضد عفونی دست به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا در بین اتباع خارجی ساکن در مهمانشهرهای استان و نیز پایگاه های سلامت مهمانشهرها توزیع گردید.
 
به گزارش اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد،  به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا  تعداد 1100 محلول ضد عفونی دست  در بین اتباع خارجی ساکن در مهمانشهرهای استان و نیز پایگاه های سلامت مهمانشهرها توزیع گردید.