روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

دیدار مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با فرماندار مهریز

مهندس خوشنویس مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد با دکتر دهقان بنادکی فرماندار شهرستان مهریز دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی: مهندس خوشنویس مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد با فرماندار و معاون برنامه ریزی و امور عمرانی مهریز در راستای ساماندهی اتباع خارجی شهرستان مهریز دیدار و گفتگو کردند.