روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

تمدید مهلت شرکت در #آمایش۱۴ تا ١٩ بهمن ماه برای افراد بازمانده از طرح

به گزراش   روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد؛ سامانه اجرای طرح #آمایش از تاريخ ۹۸/۱۱/۰۷ تا ۹۸/۱۱/۱۹ فعال می باشد و اتباع افغانستانی و عراقی بازمانده از شرکت در طرح #آمایش۱۴ و #هویت۱۳ برای شرکت در طرح به دفاتر خدمات اتباع خارجی استان که در آن دارای سابقه می باشند، مراجعه نمایند.

متن اطلاعيه :

باسمه تعالی " تمدید مهلت شرکت در آمایش ۱۴ از تاریخ ۹۸/۱۱/۰۷  تا  ۹۸/۱۱/۱۹ برای افراد بازمانده از طرح "
به آگاهی اتباع افغانستانی و عراقی بازمانده از شرکت در طرح آمایش ۱۴ و هویت ۱۳ می رساند؛ سامانه اجرای طرح آمایش ازتاریخ ۹۸/۱۱/۰۷ تا ۹۸/۱۱/۱۹ فعال می باشد؛ لذا مقتضی است کلیه دارندگان کارت آمایش ۱۳ و هویت ۱۲ و برگه تردد معتبر برای شرکت در طرح به دفاتر خدمات اتباع خارجی استان که در آن دارای سابقه می باشند مراجعه نمایند، بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده اقدامی در خصوص بازماندگان از طرح، متصور نیست واقامت آنان غیر مجاز می باشد. قابل ذکر است کلیه اقشار آسیب پذیر، شامل بیماران خاص و صعب العلاج و ... که بنا به دلایلی تا کنون موفق به ثبت آسیب پذیری و نوع بیماری خود در سامانه نشده اند؛ نیز می توانند با در دست داشتن مدارک هویتی و پزشکی خود (گواهی پزشک متخصص) جهت طی کردن مراحل و ثبت آسیب پذیری خود در سامانه، به دفاتر خدمات اتباع خارجی استان که در آن دارای سابقه هستند مراجعه نمایند.