معاون سوادآموزی استان:


به گزارش رواابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان در دیدار با مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد با اشاره به اقدامات انجام شده در بحث سواداموزی اتباع مجاز گفت: از سال 1393 تا کنون بیش از 8 هزار نفر از اتباع مجاز خارجی جذب کلاس های سوادآموزی گردیده اندکه از این تعداد بیش از6000 نفردوره های سوادآموزی را با موفقیت به پایان رسانیده اند.
مرات امین الریا با اشاره به همزیستی اتباع خارجی با مردمان استان گفت: در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری( مد ظله العالی)  جلوگیری از آسیب های اجتماعی و با حمایت های سازمان نهضت سوادآموزی کشور و موسسات بین المللی خارجی این افراد را توانسته ایم جذب کلاس های سوادآموزی نماییم.
وی با اشاره به نداشتن اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت اتباع خارجی گفت: متاسفانه بعلت نداشتن آمار دقیق و اطلاعات سوادی از این افراد در اجرای دقیق برنامه های خود مشکلات زیادی داریم که امیدواریم دفتر اتباع و مهاجرین خارجی بتواند در این امر همکاری های لازم را جهت شناسایی بی سوادان واقعی بنماید.
در ادامه سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ضمن تقدیر از فعالیت های سوادآموزی استان، در راستای آموزش به اتباع افغان با توجه به حسن همجواری کشور جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد:  نهضت سوادآموزی در آموزش به اتباع خارجی  سنگ تمام گذاشته است.و این اداره کل  آمادگی کامل در جهت همکاری هرچه بهتر  برنامه های سواداموزی را دارد.