مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد مطرح نمود:
فرماندار اردکان گفت: ساماندهی اتباع ساکن در شهرستان امروز به یک ضرورت انکارناپذیر اجتماعی و یک مطالبه جدی مردمی تبدیل شده است.
 
مصطفی پوردهقان‌اردکان افزود: با توجه به تکمیل ظرفیت فعلی مهمان‌شهر صحابه اردکان، ساخت مهمان‌شهر جدید به‌منظور ارتقای سطح آموزش و بهداشت پناهندگان و افزایش امنیت و آرامش شهروندان اردکانی اجرایی می‌شود.
 
وی گفت: سکونت اتباع در محلات مختلف به‌ویژه محلات قدیمی و بافت تاریخی، درنتیجه ورود اتباع غیرمجاز و فراتر از ظرفیت قانونی این مهمان‌شهر به‌وجود آمده و ساماندهی به این وضعیت را در سال‌جاری دنبال می‌کنیم.
 
فرماندار اردکان بیان داشت: براساس منشورهای بین‌المللی و ملی و... حضور اتباع قانونی با رعایت کامل حقوق و شأن آن‌ها مدنظر است؛ اما با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و... تشدید نظارت بر سکونت اتباع و نیز انتقال مهمان‌شهر با جدیت ادامه می‌یابد.
 
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی دولت در سال‌های اخیر، اجرای این پروژه با پیشرفت کمی همراه بوده است و در سال جاری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، اعتبارات این پروژه داری کد شده است.
 
فرماندار اردکان گفت: اجرای زیرساخت‌های راه، گاز، برق و آب مهمان‌شهر جدید در شهرستان و کار ساخت واحد‌ها تسریع می‌شود.