روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

اجرای طرح غربالگری بهداشتی اتباع و مهاجرین خارجی همزمان با اجرای طرح آمایش 14 در استان یزد

طرح غربالگری ارتقای کیفیت بهداشت پناهندگان و اتباع خارجی برای اولین بار به صورت کشوری در پنج استان از جمله یزد همزمان با اجرای طرح آمایش14 اجرا می‌شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد :جلسه بررسی اجرای پروژه گلوبال فاند سل با حضور سعید پرویزی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد ، دکتر سروش ناظر و ارزیاب کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اجرای قراردادهای سه جانبه و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی  یزد برگزار گردید.

در این جلسه مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد گزارشی از حجم و میزان خدمات پیشگیری، مراقبت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی به مهاجرین خارجی ارائه داد و بیان نمود : تلاش دولت این است که بتوانیم در حوزه‌های سلامت و بهداشت از وضعیت فعلی که وضعیت قابل قبولی است ، ارتقا یابیم و استانداردهای مراقبتی، بهداشتی و درمانی را افزایش دهیم.وی استان یزد را یکی از استانهای پیشرو در امر سلامت و بهداشت اتباع خارجی دانست و از زحمات دانشگاه علوم پزشکی استان و کادر بهداشتی و درمانی این دانشگاه در سراسر استان تقدیر و تشکر نمود.

 سعید پرویزی گفت: طرح غربالگری ارتقای کیفیت بهداشت پناهندگان و اتباع خارجی برای اولین بار به صورت کشوری در پنج استان از جمله یزد همزمان با اجرای طرح آمایش14  اجرا می‌شود.

ایشان  افزود: این طرح که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اجرا می‌شود ، در حفظ و ارتقاء سلامت پناهندگان ، بسیار حائز اهمیت است.