مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تاکید کرد:

آموزش امداد و نجات به تمام سطوح جامعه یک ضرورت است.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد فراگیری کمک های اولیه به عنوان یک مهارت زندگی امری ضروری و انسانی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد، "سعید پرویزی" مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری در جلسه افزایش زمینه  های همکاری دو دستگاه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و جمعیت هلال احمر استان در خصوص برگزاری دوره های آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی و کمک های اولیه  برای مهاجرین و پناهندگان که با حضور "صدیقی" معاون آموزش جمعیت هلال احمر استان برگزار گردید به ضرورت آموزش امداد و نجات به تمام سطوح جامعه اشاره نمود.
"پرویزی" با بیان اینکه آموزش های امدادی  باید برای جامعه مهاجرین و پناهندگان که در استان اقامت دارند نیز انجام شود افزود این آموزش ها باید در تمام حوادث مد نظر قرار گیرد.
وی عنوان کرد: فراگیری کمک های اولیه به عنوان یک مهارت زندگی امری ضروری و انسانی است که بهتر است  با آموزش جامعه اتباع و مهاجرین در کاهش خسارات و افزایش آمادگی در مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی تاثیرات بسزایی را ایجاد نماییم.
گفتنی است در این نشست تصمیمات لازم برای اجرای دوره های آموزشی و آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی و کمک های اولیه برای جامعه مهاجرین و پناهندگان گرفته شد.