اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

گندزدایی و ضد عفونی معابر و امکان مهمانشهرهای استان

در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا کلیه معابر عمومی،کوچه ها، مراکز خرید و امکان عمومی مهمانشهرهای استان در سطح گسترده‌ای گند زدایی و ضدعفونی شدند.
به گزارش اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا کلیه معابر عمومی،کوچه ها، مراکز خرید و امکان عمومی مهمانشهرهای استان  در سطح گسترده‌ای گند زدایی و  ضدعفونی شدند.
 
همچنین در راستای ستاد مبارزه با ویروس کرونا و صیانت از ساکنین مهمانشهرها ایستگاه تب سنجی و غربالگری در ورودی مهمانشهرها راه اندازی شده است.