روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مسابقات کشوری فوتسال اتباع افغانستانی (جام اتحاد و هبستگی)

مسابقات کشوری فوتسال اتباع افغانستانی (جام اتحاد و همبستگی) به میزبانی استان یزد از 1شهریور به مدت 6 روز در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ادامه دارد.