روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد : مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد از ساعت ۹ لغایت ۱۱ صبح روز دوشنبه 13 بهمن ماه ۹۹ با حضور در محل دفتر ارتباطات مردمی استانداری آماده پاسخگویی به مردم از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) است.

مردم استان و همچنین اتباع و مهاجرین خارجی می‌توانند برای طرح درخواست، پیشنهادات، شکایات و انتقادات خود از طریق شماره تلفن ۱۱۱ سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) اقدام کنند.