فعالیت ها، خدمات و مشکلات دفاتر کفالت اتباع یزد بررسی شد

بازدید مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد از دفاتر خدمات و اشتغال اتباع شهر یزد

علی محسنی راد، در بازدید از دفاتر کفالت شهر یزد، با ابراز خرسندی از استقبال بسیار خوب اتباع از طرح مدیریت جذب منابع مالی و سپرده گذاری اتباع و مهاجرین خارجی، روند انجام این طرح را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، محسنی راد در این بازدیدها، ضمن تشکر و قدردانی از مدیران و کارکنان دفاتر کفالت، فعالیت ها، خدمات و مشکلات آن ها را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد روند ثبت نام طرح مدیریت جذب منابع مالی و سپرده گذاری اتباع و مهاجرین خارجی را که در دفاتر کفالت در حال اجرا است ارزیابی کرد و پیشنهادات مدیران این دفاتر را جهت پیشبُرد بهتر این طرح شنید.

وی در این بازدید بر اجرای دقیق شیوه نامه های سازمان ملی مهاجرت در اجرای طرح ها تأکید کرد و خواستار حفظ کرامت انسانی، تکریم ارباب رجوع و اجرای صحیح سیاست ها شد.