مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد تاکید کرد:

ضرورت همکاری بین دستگاهی برای اجرای موفق طرح های ساماندهی

سعید پرویزی عنوان کرد : ضرورت همکاری و تعامل بین دستگاهی برای اجرای موفق طرح های ساماندهی

به گزراش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در نشست مشترک با سرهنگ کریم زاده رئیس بنیاد تعاون ناجا و سرپرست طرح و برنامه فرماندهی انتظامی استان با  قدردانی از عملکرد خوب نیروی انتظامی درخصوص مسائل مرتبط با اتباع خارجی حاضر در استان گفتگو کردند.

پرویزی ضمن تقدیر از زحمات مجموعه نیروی انتظامی و بنیاد تعاون ناجا در حوزه ساماندهی اتباع خارجی اظهار داشت :خوشبختانه نیروی انتظامی استان کما فی السابق همکاری خوب و تعامل مطلوبی با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در بحث ستاد ساماندهی اتباع خارجی به ویژه دستگیری و طرد غیرمجازین داشته است.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  درادامه بر ضرورت توجه بیشتر به کاهش جرائم اجتماعی اتباع بیگانه  تأکید کرد و افزود : تامين امنيت و تحكيم نظم و اجراي قانون از مهمترين اركان ثبات و سلامت يك نظام اجتماعي وسياسي است و نقش نهادهاي تامين كننده مانند نیروی انتظامی در این خصوص به حدي است كه بدون وجود آن، بقاي جامعه سالم ممكن نخواهد بود.

وی با اشاره اینکه تعاملات بین نیروی انتظامی و اداره کل امور اتباع  می تواند این فعالیت ها را اثر بخش تر کند بر ضرورت افزایش همکاری های بین دستگاهی برای اجرای موفق طرح های سامندهی تاکید کرد