مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد مطرح نمود:

ضرورت همکاری بین دستگاهی برای اجرای موفق طرح های ساماندهی

سعید پرویزی بر ضرورت توجه بیشتر به کاهش جرائم اجتماعی اتباع بیگانه تأکید کرد و افزود : تامين امنيت و تحكيم نظم و اجراي قانون از مهمترين اركان ثبات و سلامت يك نظام اجتماعي وسياسي است و نقش نهادهاي تامين كننده مانند نیروی انتظامی در این خصوص به حدي است كه بدون وجود آن، بقاي جامعه سالم ممكن نخواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری با حضور در دفتر فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان یزد ، از فرمانده و سایر کارکنان این نیرو تقدیر و قدردانی کرد.

این دیدار که به مناسبت هفته گرامیداشت نیروی انتظامی انجام شد؛ سعید پرویزی ؛ مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی حضور نیروهای خدوم و تلاشگر نیروی انتظامی را روحیه بخش و امنیت بخش در جامعه تلقی کرد و از همکاری ها و پیگیری های کارکنان این نیرو در ساماندهی و طرد  اتباع خارجی غیرمجاز  تقدیر و تشکر کرد

.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  درادامه بر ضرورت توجه بیشتر به کاهش جرائم اجتماعی اتباع بیگانه  تأکید کرد و افزود : تامين امنيت و تحكيم نظم و اجراي قانون از مهمترين اركان ثبات و سلامت يك نظام اجتماعي وسياسي است و نقش نهادهاي تامين كننده مانند نیروی انتظامی در این خصوص به حدي است كه بدون وجود آن، بقاي جامعه سالم ممكن نخواهد بود.

 

نصیری؛ فرمانده نیروی انتظامی شهرستان یزد نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، از همت و تلاش نیروی انتظامی در صیانت از حقوق شهروندان و نیز لزوم توجه به ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز را به عنوان یکی از فعالیت های مهم در این شهرستان نام برد.