مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد تاکید کرد:

ضرورت تعامل مطلوبتر جامعه اتباع مجاز مقیم استان با جامعه انصار

سعید پرویزی : جامعه ایرانی بخصوص مردم استان یزد ، طی چهل سال گذشته با روحیه مثبت و سخاوتمندانه از آوارگان و پناهندگان کشور دوست و همسایه ، افغانستان ، به خوبی استقبال و پذیرایی نموده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، جلسه هم اندیشی با اعضای شورای خودگردان، معتمدین و ریش سفیدان مهمانشهر انصار شهرستان تفت برگزار شد. "سعید پرویزی" در این جلسه بر ضرورت تعامل مطلوبتر جامعه مهاجرین مقیم استان با جامعه انصارتاکید کرد. وی گفت : جامعه ایرانی بخصوص مردم استان یزد ، طی چهل سال گذشته با روحیه مثبت و سخاوتمندانه از آوارگان و پناهندگان کشور دوست و همسایه ، افغانستان ، به خوبی استقبال و پذیرایی نموده و آنان را در کنار خود جای داده و همه امکانات خود را با آنان به اشتراک گذارده اند، بنابراین رعایت حساسیت ها و قوانین توسط جامعه اتباع برای تحکیم این همزیستی مسالمت آمیز ضروریست.

     در ادامه اعضای شورای خود گردان، معتمدین و ریش سفیدان حاضر در جلسه ضمن تشکر از اقدامات  صورت گرفته در حوزه های آموزش ، بهداشت ، عمرانی ، معیشت ، فرهنگی و اجتماعی انجام شده توسط دولت و همراهی مردمی طی سالهای اقامت در استان، به بیان برخی نیاز های خویش در مهمانشهر پرداختند.

در پایان پرویزی با اشاره به برخی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت تدوین شده ، ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد گسترش خدمات به جامعه مهاجرین باشیم.