روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

راهپیمایی مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در محکومیت اهانت نشریه شارلی ابدو به پیامبر اسلام

در پی اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر(ص) تعدادی از مهاجرین و پناهندگان افغانستانی به این حرکت اعلام انزجار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد ، تعدادی از اتباع و مهاجرین افغانستانی ساکن در مهمانشهر میبد در اعتراض به اقدام توهین آمیز مجله شارلی ابدو فرانسه در توهین به پیامبر اسلام (ص) در مهمانشهر مهاجر میبد دست به راهپیمایی زدند . شرکت کنندگان اقدام این مجله فرانسوی را محکوم نمودند.