روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

دیدار مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با مدیر کل کانون پرورش فکری استان

.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، " سعید پرویزی " در دیدار با مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به تشریح وضعیت و اقدامات انجام شده در حوزه آموزش کودکان اتباع خارجی استان پرداخت و  فعالیت‌های کانون را به لحاظ تاثیرگذاری فرهنگی ارزشمند دانست.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی بیان کرد این آمادگی وجود دارد تا اولویت‌های پژوهشی مجموعه را با طرح و برنامه‌های بنیادی کانون پرورش فکری گره زده و لز ظرفیت های مجموعه در حوزه‌ی تخصصی کودک و نوجوان بهره‌مند شویم.

در ادامه "حسین پیغمبری"مدیرکل کانون پرورش فکری استان ضمن ارائه آماراز حضور کودکان و نوجوانان اتباع خارجی در مراکز کانون  تصریح کرد:کانون پرورش فکری با در اختیار داشتن مربیان متخصص و آگاه به روان‌شناسی کودک و نوجوان قادر است تا به نحوی شایسته در پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان اتباع و مهاجرین خارجی قدم بردارد.