روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

دیدار مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با خانواده شهید سرافراز قاسم شجاعی شهید مدافع حرم از تیپ فاطمیون باتفاق سرهنگ پاسدار عباس جوکار فرمانده ناحیه مرکزی بسیج یزد و جمعی از بسیجیان حوزه فتح