نشست مشترک مدیران کل امور اتباع استانداری و بهزیستی استان یزد

خدمات بهزیستی به مددجویان اتباعِ مُجاز، هدفمندتر می شود

با حضور مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در اداره کل بهزیستی استان، مشکلات مددجویانِ اتباع بررسی و بر ارائه خدمات هدفمند به اتباع مجاز تأکید شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد؛

با حضور مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در اداره کل بهزیستی استان، نشست مشترکی با حضور معاونین و کارشناسان دو اداره برگزار شد و درباره خدمات بهزیستی به اتباع و مهاجرین خارجی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه، ابهت و محسنی راد، مدیران کل بهزیستی و امور اتباع استان، بر تداوم هدفمند خدمات و لزوم رسیدگی به معلولین، زنان بی سرپرست، کودکان خیابانی و کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با اتباع تأکید کردند.

در ادامه، تصمیمات مختلفی در زمینه هم افزایی و پوشش خدمات صرفاً به اتباع مجاز استان، تأسیس خیریه های اتباع، کاهش صدور گواهی های مربوطه و مدیریت مراجعین اتخاذ شد.