مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تاکید کرد:

جابه جایی مهمانشهر اردکان وارد فاز عملیاتی می شود

بازدید مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری يزد از مهمانشهر صحابه اردكان


مهندس خوشنويس مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  به همراه دكتر كرمانيان معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري اردكان از انبارهای برنامه جهاني غذا، پايگاه سلامت ،اجراي طرح واكسيناسيون كوييد ١٩و كارگاه كيف دوزي بازدید به عمل آوردند. و درخصوص مشكلات و دغدغه هاي مهاجرين ساكن در مهمانشهر صحابه و چگونگي تسريع در رفع مشكلات مورد نظر دستوراتي را صادر نمودند.
وي در ادامه  از سايت در نظر گرفته شده براي احداث مهمانشهر جديد بازديد بعمل آورد و در خصوص چگونگي تسريع در انتقال زير ساخت هاي لازم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.