روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛
تکمیل مهمانشهر اتباع بیگانه در مهریز ـ به زودی
 
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری از تکمیل ساخت مهمانشهر برای اسکان اتباع خارجی در این شهرستان خبر داد.
 
 فرماندار مهریز در دیدار با مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری با اشاره به نارضایتی مردم در خصوص عدم ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی در سطح شهر گفت: متأسفانه سکونت اتباع در سطح شهر و عدم همکاری مالکین برخی منازل مسکونی باعث ایجاد مشکلاتی برای همشهریان در بعضی مناطق شده است. 
 
زارع زاده افزود: ایجاد این محل برای ساماندهی شهروندان خارجی منطقه، نقش مهمی در نظارت قانونمند و کاهش برخی آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی خواهد داشت.
 
مدیرکل امور اتباع استان هم از پیشرفت ۱۵ درصدی این مهمانشهر خبر داد و گفت: مهمانشهر در فاز اول آن در وسعت ۱۰ هکتار پیش بینی شده و ۴۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهد.
 
پرویزی ادامه داد: امیدواریم تا پایان سال شاهد پیشرفت چشمگیر این مجموعه باشیم و در صورت نیاز فاز‌های بعدی آن عملیاتی خواهد شد.