با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد صورت گرفت؛

تقدیر از کارمندان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد؛ معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار با حضور در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از بخش های مختلف این اداره کل بازدید کرد.

علی اکبر عزیزی در این بازدید با مدیرکل و کارشناسان این اداره در محیطی گرم و صمیمی دیدار و گفتگو نمود و به پاس زحمات از آنها تقدیر و تشکر کرد.

وی در این دیدارها اداره کل امور اتباع را به عنوان مجموعه ای توانمند در اجرای وظایف سازمانی عنوان کرد.