روابط عمومي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي؛

تحویل سه دستگاه ونتیلاتور اهدایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به بیمارستان ضیایی اردکان

آیین تحویل 3 دستگاه ونتیلاتور پرتابل به ارزش تقریبی 6 میلیارد ریال از هدایای کمیساریایی عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به شبکه بهداشت و درمان استان با حضور جمعی از مسئولین و نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان در بیمارستان ضیایی اردکان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد،آیین تحویل 3 دستگاه ونتیلاتور پرتابل به ارزش تقریبی 6 میلیارد ریال از هدایای کمیساریایی عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به شبکه بهداشت و درمان استان با حضور جمعی از مسئولین و نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان در بیمارستان ضیایی اردکان برگزار گردید

در این مراسم سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد گفت: با پیگیری های بعمل آمده توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد ، کمک های بهداشتی و درمانی متنوع مصرفی و تجهیزاتی از ابتدای شیوع کرونا در کشور جذب گردیده و در دسترس گروه هدف در استان قرار گرفته است.