روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

برگزاری نشست هم اندیشی پروژه چند کشوری ارتقاء بیماریابی سل در اتباع و مهاجرین خارجی در استان یزد

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد گفت طرح غربالگری بیماری سل اتباع و مهاجرین خارجی با همکاری ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ها و مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت طی سالهای 2021_2019 میلادی اجرا می گردد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:نشست هم اندیشی پروژه چند کشوری(مشترک بین ایران ، افغانستان و پاکستان) ارتقاء بیماریابی سل در اتباع و مهاجرین خارجی ساکن در استان های خراسان رضوی ، کرمان و یزد با حضور مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و همچنین نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی استان های مذبور به میزبانی استان یزد برگزار شد.

در این جلسه "سعید پرویزی" مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد ضمن عرض خیر مقدم ، گزارشی از حجم و میزان خدمات پیشگیری، مراقبت‌های درمانی، بهداشتی و آموزشی به مهاجرین خارجی استان ارائه داد و بیان نمود : تلاش دولت این است که بتوانیم در حوزه‌های سلامت و بهداشت از وضعیت فعلی که وضعیت قابل قبولی است ، ارتقا یابیم و استانداردهای مراقبتی، بهداشتی و درمانی را افزایش دهیم.وی استان یزد را یکی از استانهای پیشرو در امر سلامت و بهداشت اتباع خارجی دانست و از زحمات دانشگاه علوم پزشکی استان و کادر بهداشتی و درمانی این دانشگاه در سراسر استان تقدیر و تشکر نمود.

وی افزود :گرچه روند بروز بیماری های سل در کشور طی 40 سال گذشته رو به کاهش بوده است ولی با توجه به تعیین هدف حذف بیماری سل تا سال 2050 برای کشورهای منطقه از طرف سازمان بهداشت جهانی ، ایران نیازمند تشدید فعالیت بیماریابی ،مراقبت و درمان بیماران می باشد

سعید پرویزی گفت: طرح غربالگری بیماری سل با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  برای اولین بار به صورت کشوری در سه استان از جمله یزد همزمان با اجرای طرح آمایش14  در بین 27000نفر از جمعیت اتباع افغانستانی انجام شده است.