اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

برگزاری نشست تخصصی بررسی موضوعات پژوهشی مهاجرت اتباع خارجی با همکاری کانون تفکر دانشگاه یزد

نشست تخصصی بررسی موضوعات پژوهشی مهاجرت اتباع خارجی با همکاری کانون تفکر دانشگاه یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل اممور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد ؛نشست تخصصی بررسی موضوع " مهاجرت اتباع خارجی" با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد و جمعی از اعضای هیات علمی کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد ، بمنظور انجام پروژه های پژوهشی در  نحوه مدیریت و ساماندهی امور اتباع خارجی مقیم استان برگزار گردید

سعید پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در این جسه موضوع مهاجرت را  از جمله مباحث مهم و روز استان یزد دانست که استفاده از ظرفیت های بسیار خوب نخبگان دانشگاهی و مشارکت سازمانهای مردم نهاد در مدیریت و ساماندهی امور اتباع خارجی بدیهی و ضروری بنظر میرسد.

وی به تعریف عناوین و طرح های تحقیقاتی و کاربردی دانشگاهی در زمینه بررسی مهاجرت اتباع خارجی را از اهداف این جلسه بیان نمود.