روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی:دومین همایش کمیته هماهنگی ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی منطقه ۵ کشور در مشهد مقدس به منظور افزایش تعامل و هم افزایی ادارات کل امور اتباع منطقه ۵ کشور و سایر دستگاه های ذیربط کشوری در  روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۸ به میزبانی اداره کل امور اتباع خراسان رضوی برگزار شد.
دکتر محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در این همایش به اهمیت و ضرورت تداوم جلسات مربوطه با هدف تعامل بیشتر بین دستگاهی و هم فکری و همدلی سازمانهای عضو کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی اشاره داشتند و بیان نمودند در سال جاری پیگیری مجدانه برای ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز در دست برنامه ریزی است.
ایشان همراهی وزارت امور خارجه و سفارتخانه های ج.ا.ا در کشورهای همسایه را در راستای مطلوبتر ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز جهت انعکاس مشکلات و پیگیری مطالبات مربوطه از طرف های مسئول در کشورهای همسایه مورد تاکید قرار دادند.
قاسمی مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی در ادامه همایش به ضرورت و اهداف برگزاری این نشست کشوری در مشهد اشاره داشتند و افزودند در راستای این جلسات پیشنهادات راهبردی و  موثری در جهت کاهش ورود اتباع خارجی غیر مجاز به کشور در حال برنامه ریزی ارائه خواهد شد و اقد امات  و تلاشهای سازنده ای با تعامل بین دستگاهی در حوزه های مختلف برای قانونمند نمودن حضور و تردد اتباع خارجی در حال انجام می باشد.
در این همایش برخی فرمانداران استان خراسان رضوی مدیران کل امور اتباع استان های منطقه ۵ کشور و فرماندهان مرزبانی و نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور و سایر نمایندگان دستگاه های ذیربط به دیدگاه های سازمانی خود در حوزه اقدامات اجرایی انجام شده در خصوص کنترل و تعدیل حضور غیر مجازین در کشور و پیشنهادات کارشناسی سازمانی خود را ارایه نمودند.