روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یزد:

 

برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای ویژه پناهندگان استان یزد در سال 1400

         به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي يزد با توجه به تلاش جمهوري اسلامي ايران در ارتقاء سطح دانش و كسب مهارت هاي لازم در حرفه هاي مختلف براي اتباع خارجي و همچنين پيرو توافقات سه جانبه بين اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي، سازمان فني و حرفه اي و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال جاري دوره هاي مختلف فني و حرفه اي براي پناهندگان استان يزد در نظر گرفته شده است تا از اين طريق پشتوانه اي براي ایجاد اشتغال اتباع خارجي در هنگام بازگشت به موطن خويش ايجاد گردد، بنابراين گزارش ثبت نام دوره هاي آموزشی تا 15شهریور 1400و با مراجعه پناهندگان متقاضی شرکت در دوره (دارندگان کارت آمایش 16 با حداقل 16 سال سن) به واحدهای فنی و حرفه ای خواهران (شهرهای یزد و زارچ) انجام خواهد گرفت.

 

استان

شهرستان

نام دوره

جنسیت

ظرفیت

ساعات دوره

تلفن مرکز

یزد

یزد

کیف دوز چرمی

زن

12 نفر

268

35232598

35253198

تریکو دوز

زن

12 نفر

245

سازنده / بافنده عروسک

زن

12 نفر

190

سازنده وسایل وجعبه های تزینی وکار بردی ( کارتوناژ )

زن

12 نفر

91

گلدوزی سه بعدی (پیشرفته)

زن

12 نفر

202

زارچ

مانتو دوز (پیشرفته)

زن

12 نفر

180

3-35277001

 

 

توجه:از هر خانواده فقط یک نفر میتواند در دوره های تعیین شده شرکت نماید و افرادی که در سال های قبل در دوره هایفنی و حرفه ای شرکت نموده اند دیگر نمی توانند در دوره های پایه شرکت کنند و تنها در دوره های پیشرفتهامکان ثبت نام را خواهند داشت.