اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد:

برگزاری جلسه ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در صنف فخاران شهرستان یزد

جلسه ساماندهی اتباع خارجی در صنف فخاران شهرستان یزد با دستور بررسی اقدامات غیر قانونی و خارج از چارچوب اتباع خارجی از جمله افاغنه در این صنف و چگونگی برخورد با آنان برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد: جلسه ساماندهی اتباع خارجی در صنف فخاران شهرستان یزد  با دستور بررسی اقدامات غیر قانونی و خارج از چارچوب اتباع خارجی از جمله افاغنه در این صنف و چگونگی برخورد با آنان با حضور رستگاری فرماندار شهرستان یزد ، پرویزی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد و نمایندگانی  از دستگاه های مختلف در محل فرمانداری شهرستان یزد برگزار گردید.